Rob Meijer, IJkdijk
Klimaatverandering leidt tot zeespiegelstijging en de noodzaak laaggelegen deltagebieden als Nederland te beschermen.

In het kader van IJKDIJK heb ik Walther Walraven leren kennen.  In 2003 liep ik namelijk rond met plannen voor dijkbewaking met sensoren en test faciliteiten daarvoor. Toen het concreet moest worden liep ik vast. Hoe pak je namelijk een dergelijk multi-organisatie en kapitaalintensief onderzoek aan? Een samenwerking van  bedrijven kennisinstellingen en toekomstige klanten als Rijks Waterstaat en Waterschappen? Er bestond geen goed vehikel voor. Toen kwam ik Walther tegen. Walther was directeur van IDL Sensor Solutions, een stichting die tot doelstelling had om een sensorindustrie in Noord Nederland tot stand te brengen. Walther zag onmiddellijk de potentie van mijn plannen en bedacht dat een  innovatieorganisatie in de vorm van een stichting nodig is om de financiële en juridische pijlers van de innovatieactiviteiten te regelen.  
Daarna begon Walther de vorming van de stichting te organiseren. Dat was geen sinecure. Directies van kennisinstellingen, bedrijven en financiers moesten worden overtuigd van nut, noodzaak en markt van digitale dijkbewaking, investeringen daarin en deelname aan een stichting. Nu, 2014, kan ik op de resultaten van Walthers inspanningen terugkijken. De stiching IJKdijk is een feit, haar onderzoek wereldberoemd. TNO en Universiteit van Amsterdam doen nu heel veel afgeleid onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van Smart Cities. Zo’n twintigtal Nederlandse bedrijven zijn wereldwijd aan de slag met dijkbewakingsystemen.
En na ruim 10 jaar dringt het bij iedereen ook door wat voor “tour de force” de realisatie van Stichting IJkdijk is geweest. Je kunt duidelijker dan ooit zien welke kwaliteiten Walther daarvoor heeft gebruikt:  vooruitkijkend, technisch onderlegd, risico bewust, empathisch, politiek gevoelig, controlerend en vertrouwenwekkend!

Prof. dr. Robert J. Meijer
Hoogleraar Toegepaste Sensornetwerken
Universiteit van Amsterdam en TNO
Achtergrond: de geslaagde proef van de eerste IJdijkdoorbraak
Stacks Image 74
Dear Walther,
I've written this recommendation of your work to share with other LinkedIn users and to whom it may concern. Details of the recommendation:
"Walther was the ideal person to be the link between science and technology at SRON and its possible application at several businesses in the northern parts of the Netherlands. A few promising cooperations were established. Project North Stars was successfully concluded under his leadership. What struck me was that many industry doors opened widely when Walther knocked on these. Some of the ideas for coöperation put forward then are still being pursued today. The transfer from a business idea to an actual product remains an arduous path."

Dr. Paul Wesselius
Kapteyn Institute of RuG (current)
SRON - Netherlands Institute for Space Research, Kapteyn Institute of RuG (past)