“Milieu debat”

Dynamic Tidal Power

Stacks Image 1337
"DTP" staat voor Dynamic Tidal Power, een vorm van getijdenenergie die gebruikmaakt van de natuurlijke beweging van getijdenstromen om elektriciteit op te wekken. In plaats van dammen te bouwen, zoals bij conventionele getijdencentrales, maakt Dynamic Tidal Power gebruik van onderwater turbines die in getijdenstromen worden geplaatst.
Deze turbines draaien heen en weer met de veranderingen in de getijden, waarbij ze energie opwekken die vervolgens kan worden omgezet in elektriciteit. Omdat getijdenstromen regelmatig en voorspelbaar zijn, wordt Dynamic Tidal Power beschouwd als een vorm van hernieuwbare energie met een potentieel voor een constante stroomopwekking.
Dankzij de voorspelbaarheid van getijdenstromen kunnen Dynamic Tidal Power-installaties stabiele elektriciteitsopwekking bieden, wat een aantrekkelijke eigenschap is voor duurzame energiebronnen.
Stacks Image 1383
Koala zonder bos
Stacks Image 1387
Zou het lukken?
Stacks Image 1391
Gedrag veranderen maar hoe dan?
Stacks Image 1395
De mens heeft gewonnen.

De wereld redden door te geloven dat we de aarde kunnen veranderen.

Er zijn verschillende manieren om te denken over het einde van iemands leven. Sommige mensen voelen alleen maar teleurstelling als dingen niet gaan zoals ze willen, terwijl anderen het tragische zien in het feit dat het leven eindig is en dat sommige dingen buiten onze controle liggen.

Een voorbeeld van iets tragisch is wanneer mensen denken dat ze controle hebben over technologie, maar het eigenlijk misgaat en hen in gevaar brengt. In onze samenleving geloven we vaak dat we alles onder controle hebben, zelfs als dat niet zo is.

Milieuactivisten proberen bijvoorbeeld de wereld te redden door te geloven dat we de aarde kunnen veranderen en beschermen. Maar vaak gaat het mis, omdat we niet altijd alle gevolgen van onze acties kunnen voorspellen.

Het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de echte problemen en dat ze proberen te helpen, zelfs als het moeilijk is.

We moeten erkennen dat de meeste dingen buiten onze controle liggen en dat we samen moeten werken om de wereld een betere plek te maken.

Stacks Image 1399

Tatoo's dat is vast de oplossing.

Stacks Image 1273
Ruik Klokje
Stacks Image 1360
Paarse Dovenetel
Stacks Image 1362
Havikskruid
Stacks Image 1370
Rolklaver
Stacks Image 1374
Bijen in de tuin helpen

Inheemse, Biologische Planten: Redding voor onze Insecten?

Planten uit tuincentra lijken misschien wel het perfecte accent voor onze tuinen - kleurrijk, levendig en klaar om onze buitenruimtes te transformeren. Maar wat als deze planten een duister geheim met zich meedragen dat onze tuinen verandert in dodelijke vallen voor insecten?

Het Pesticide Action Network Nederland (PAN) en Greenpeace hebben herhaaldelijk alarm geslagen: planten uit tuincentra bevatten vaak een verontrustende hoeveelheid giftige stoffen. Deze chemicaliën, bedoeld om ongedierte af te weren, brengen echter een onvoorziene nevenschade met zich mee: de vernietiging van onze insectenpopulaties.

Recente proeven hebben verontrustende resultaten opgeleverd. Tuinplanten uit tuincentra werden gevoed aan insecten, en schokkend genoeg overleefde slechts één op de tien. Deze bevindingen wijzen op een angstaanjagende realiteit: onze tuinen kunnen een dodelijke valstrik worden voor de insecten die essentieel zijn voor het evenwicht van ons ecosysteem.

Maar er is hoop in de vorm van inheemse, onbespoten planten. Deze planten zijn aangepast aan ons lokale klimaat en bodem, waardoor ze natuurlijk beter gedijen zonder de noodzaak van schadelijke chemicaliën. Door te kiezen voor inheemse planten beschermen we niet alleen onze insecten, maar ondersteunen we ook de biodiversiteit en veerkracht van ons lokale ecosysteem.

Dus, bij het kiezen van planten voor je tuin, overweeg dan de impact van je keuze. Kies voor inheemse, biologische planten en draag bij aan een gezondere, meer evenwichtige omgeving voor zowel mens als natuur. Onze insecten zullen je dankbaar zijn.

Stacks Image 1358

Wat we willen is controle, maar wat we nodig hebben is flexibiliteit

Overheden en bedrijven zijn weinig wendbaar. Procedures en regels regeren de besluitvorming en het gedrag van onze organisaties. We hebben succes gedefinieerd als financieel succes. Daarop zijn de procedures afgestemd en niet op sociaal en ecologisch succes. Het zou mooi zijn als we ons zelf gaan zien als dochtondernemingen van de natuur en ons zo gaan gedragen.


Bron: Ylva Poelman de 9 succesfactoren van de BV Natuur

Het is dom om te denken dat problemen elders op de wereld niet ons probleem zijn. Dat zijn ze wel. We leven samen op een aarde. De grenzen zijn verzonnen grenzen.

Stacks Image 1282

We doen aan shareholdersvalue, maar kiezen de verkeerde shareholders.

Milton Friedman postuleerde: The social responsability of Business is to increase its profits. De aandeelhouders moeten goed beloond worden. Dat is een denkfout. De grote shareholder is de natuur. Alle assets ontvangen we van de natuur, van de aarde. Die moet daarvoor goed beloond worden. En niet uitgewoond worden.

Stacks Image 1349
We mogen niet meer ongebreideld consumeren en daar worden we boos van;- logisch want dat was ons juist beloofd.

Er is een grens aan het incasseringsvermogen van de aarde.

Bruno Latour, de Franse filosoof, constateert dat we nu pas beginnen te beseffen dat er een grens is aan het incasseringsvermogen van de aarde. In al onze ontwikkelingen moet het doel worden dat deze in harmonie met de draagkracht van de natuur worden uitgevoerd. Echter aan mensen is decennia lang het idee verkocht dat ze ­eindeloos kunnen doorconsumeren en produceren. Als dat nu niet meer kan of mag dan voelen mensen zich verraden. Ze voelen zich beknot in hun vrijheid en in hun inkomen omdat er meer betaald moet worden voor vuilnis, water, energie en ondernemingsactiviteiten. Ze ontkennen de nieuwe spelregels en accepteren de inzichten van de wetenschap niet als waarheid. Overal komen mensen en organisaties in opstand.

Stacks Image 1289

De mens blijkt niet geëquipeerd om in balans met de natuur te leven.

We want more. We willen groei. Alle bedrijven en alle overheden hebben groeimodellen. We hebben systemen gecreëerd waar we worden afgerekend op groei. Leningen die we afsluiten voor de hypotheek en bijvoorbeeld staatsleningen gaan ervan uit dat ons inkomen stijgt.

Het klimaatprobleem is geen technisch probleem, maar een gedragsprobleem van individuen, bedrijven en overheden.

Stacks Image 1330

De jeugd laat zich regeren door begeertes.

Zo rond de 40 jaar begint het verstand de boventoon te voeren, maar dan is er al veel schade verricht.

Stacks Image 1323

Betaalbare opslag van elektriciteit en warmte voorwaarde voor een succesvolle energietransitie

Voor korte termijn opslag, minuten, uren, enkele dagen, hebben we systemen beschikbaar waardoor de opslagkosten betaalbaar zijn. Voor langere periodes zijn deze systemen nog te duur.

Stacks Image 1224

Alle beetjes helpen. De mantra moet zijn: en..en

In Denemarken zijn boeren bij wet verplicht om in 5% van hun areaal bloemen in te zaaien voor insecten en bijen.
Terwijl er elke minuut 40 voetbalvelden worden gekapt - BRON RTL.
We moeten echt stoppen met verder vernielen, zodat de beetjes gaan helpen.

Prijs van gedrag